تمامی تمرکزما در آماده سازی دوره های آکادمی روی عملی بودن نکات و راهکارها و رساندن دانشجویان هر یک از دوره ها به اهداف مشخص است.

لذا با توجه به اینکه به کلیه مطالب و نکات و راهکارهای دوره‌ها ایمان داریم، کلیه دوره‌ها را برای دانشجویان گارانتی میکنیم تا یک سرمایه‌گذاری بدون ریسک عالی روی خودشان داشته باشند.

شرایط استفاده از گارانتی بدین صورت است:

  1. دانشجو کلیه تمارین دوره را انجام داده باشد و سوالات و ابهاماتش را از پشتیبانان آکادمی پرسیده باشد اما در نهایت نتوانسته باشد به مقصودش برسد و عملکرد دانشجو از طرف پشتیبان آکادمی تایید شده باشد.
  2. از خرید دوره بیش از 30 روز نگذشته باشد.

در صورت داشتن شرایط بالا، آکادمی بیلینک بدون پرسیدن هر گونه سوالی مبلغ پرداخت شده بابت دوره را به شما عودت خواهد داد.